POP-UP ČITAONICA – škola čitanja i pisanja za osnovce

POP-UP Čitaonica namenjena je osnovcima. Program je različito koncipiran za decu od 8 do 11 godina i od 12 do 15 godina.

Iako bi trebalo već da su usvojili osnovne tehnike čitanja i pisanja, često je deci ovog uzrasta potreban dodatni podsticaj i rad na unapređenju čitalačkih i stvaralačkih sposobnosti, koje će primenjivati u školi i životu.

Učešćem u školi čitanja i pisanja razvijaju se jezičke sposobnosti i pismenost. Što ranije usvojimo pravilno izražavanje, bazirano na pravopisnim i gramatičkim pravilima, to će nam biti lakše kako u daljem školovanju tako i u životu.

Kroz veštine čitanja književnih dela i kreativnog pisanja, podstiču se mašta i radoznalost i unapređuje kritičko razmišljanje. Tokom rada, polaznici će biti upoznati i sa koracima u stvaralačkom procesu, kao i osnovama savremene upotrebe jezika.

POP-UP Čitaonica ima za cilj da spremi najmlađe kako da pristupe pisanju školskih sastava, analizi i tumačenju književnih dela, kao i da se oslobode bilo kakvih kočnica u jezičkom izražavanju.

Pored čitanja i pisanja, školica za osnovce podrazumeva i kreativni pristup u rešavanju zadataka kroz vizuelno izražavanje i javni nastup, pri čemu se vežba čistota i lepota govora, kao i umetnički senzibilitet.

Rad je individualan ili u malim grupama.

POP-UP Čitaonica se održava u studiju Sinhro MOZAIK (Promenada 35/1, Sremska Mitrovica).

Više informacija o cenama programa i terminima možete dobiti putem telefona 066 502 61 45 ili na mejl mozaik@sinhro.rs.

Polaznici POP-UP Čitaonice učestvuju i u stvaranju elektronskog Biltena u kome će biti predstavljeni najbolji radovi. Bilten objavljujemo u saradnji sa jednim od najčitanijih regionalnih portala za kulturu, Portalom za književnost i kulturu čitanja Sinhro.rs.