Obeležen Svetski dan knjige 2023.

Ove godine obeležili smo Svetski dan knjige razgovorom o tome kakve knjige postoje, šta čini neku knjigu lepom i zašto čitamo. Pričalo se o knjigama pesama, zbirkama priči, romanima, rečnicima, naučnim knjigama, a neko je naučio i kako da prepozna antologiju i zašto su takve knjige važne.

U drugom delu održana je radionica kreativnog pisanja u kojoj su učesnici pisali pesme i kratke priče na temu proleća, igrajući se malim i velikim rečima.


U proleće, u šumi gustoj,
jedna koliba ima.
U njoj živi baka,
svako jutro rukama potok zahvata.

U potoku jedan lokvanj.
Oko njega šaka pčela.
Leptir dolazi u žurbi,
da vidi lepote cveta.

Muziku pravi ptica,
ne zna se jel vrabac il’ kukavica,
al’ ceo svet pokreće,
i doziva proleće.

Sunce sija i vetar duva,
šušti lišće okolnih vrba.
Ceo svet se proleću raduje
i moli da nikad ne prestane.

Valentina, 10 godina


Svetski dan knjige i autorskih prava obeležava se svake godine 23. aprila. UNESKO je 1995. na Generalnoj konferenciji u Parizu doneo odluku o obeležavanju ovog datuma kako bi se promovisalo čitanje, objavljivanje knjiga i zaštita autorskih prava.

Veza između ovog datuma i knjiga datira iz 1923. godine kada su španski knjižari odlučili da odaju počast Servantesu koji je umro na taj dan. U to vreme tradicija u Kataloniji je bila da se razmenjuju ruže i knjige. Knjige koje se prodaju na taj dan čine polovinu godišnje prodaje knjiga u ovoj španskoj pokrajini. Ujedno, 23. april se smatra datumom smrti Vilijama Šekspira.

Više o obeležavanju ovg dana i istoriji knjige pročitajte na portalu Sinhro.rs >>